Hei ass e Pressekommunikee vun den ADR-Fraen iwwer déi aktuell Familljepolitik vun der Regierung. En ass aktuell, nodeems déi am Text ugeschwate Familljenzoulagen den 1. Juni ewechgefall sinn, an duerch eng Iwwergangsregelung ersat gi sinn, déi Famillje mat méi Kanner kloer benodeelegt. D’Partei, a besonnesch hir Frae-Sektioun verurteelt d’Familljepolitik vu Gambia, déi de Famillje kee Choix léisst an d’Kanner – wéi viru 25 Joer an der kommunistescher DDR – a Crèche wëll zwangsaweisen.
Dofir huet si eng ganz Rëtsch Zoulage gekierzt, esou dass béid Eltere foréiert ginn, fir schaffen ze goen. D’Benodeelegung wierkt sech besonnesch aus bei Familljen, déi zwee oder méi Kanner hunn. Si ginn vun der Regierung richteg bestrooft.

Pressekommunikee vun den ADR-Fraen.