Den 10. Juli hat eng Delegatioun vun der FGFC eng Entrevue mat enger Delegatioun vun der ADR. Et ass haaptsächlech iwwert de Gesetzesprojet 6390 an de Konsequenze vun dësem Text fir d’Schwammmeeschtere geschwat ginn.

D’Gewerkschaft vum Gemengepersonal mécht sech Suergen ëm de Beruff vum Schwammmeeschter. Obwuel dësen am Projet de loi concernant des agents intervenant dans l’enseignement fondamental ernimmt ass, gëllt dës Dispositioun nëmme fir déi, déi virum 15. September 2012 agestallt goufen oder ginn. D’FGFC fäert, datt op laang Dauer kee Jonke méi wëllt Schwammmeeschter ginn, well – esou wéi et den Educatiounsministère momentan virgesäit – hie kee Recht méi hätt Schwammcoursen an der Grondschoul ze halen. De Kontakt mat de Kanner wär awer ee vun de flottsten Aspekter vun dësem Beruff. Mam Gesetzesprojet 6390 wär weder eng héich Sécherheet nach eng strukturéiert, pädagogesch Ausbildung vun de Kanner garantéiert.

D’ADR huet hir Sympathie fir d’Uleies vun der FGFC ausgedréckt. Si ass der Meenung, datt Beruffer, déi sech bewäert hunn, net kënnen ewechrationaliséiert ginn. Och d’Suergen iwwert d’Sécherheet vun de Kanner an de Bassenger si berechtegt. D’Partei ass der Meenung, datt de Sportsunterrecht muss reforméiert ginn, fir datt ënnert anerem Gesellschaftsproblemer wéi d’Iwwergewiicht bei de Kanner an de Grëff geholl ginn. Nom Motto mens sana in corpore sano wëllt d’ADR am Allgemengen dem Sport bei Kanner a Jugendlecher eng grouss Bedeitung bäimoossen.