De 4. Dezember huet d’Chamber e Gesetz gestëmmt, duerch dat e puer eenzel Aspekter vun der Schoulreform ergänzt oder geännert ginn. Den ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser huet a senger Ried betount, datt en d’Aféiere vu spezielle Klasse fir Kanner, déi an enger Therapie sinn, begréisst. Zu deenen anere Punkten huet hien sech allerdéngs misse méi kritesch äusseren:

  • D’Gesetz gesäit vir, datt e Kand, dat e gewëssenen Alter erreecht,  kann direkt vun der Grondschoul an de Lycée kommen. Et ass allerdéngs onkloer, wat fir eng Kanner vun dëser Mesure betraff sinn.
  • De Käschtepunkt vum Projet „Eis Schoul“ fält grad a Krisenzäiten ze héich aus.
  • Wat d’Orientéierungsprozedur ugeet, bedauert d’ADR virun allem, datt d’Kanner net méi genuch Wësse vermëttelt kritt hunn, wann se an de Lycée kommen.

Der ADR no misst d’Grondschoul als Zil hunn, de Kanner Däitsch, Franséisch a Rechne bäizebréngen.

„D’Schoulreformen hu versot“, esou d’Conclusioun vum Fernand Kartheiser.