No engem éischte Spuerpak am Abrëll an engem zweeten am September huet d’Regierung eng amendéiert Versioun vum Staatsbudget fir d’Joer 2013 presentéiert, déi nach ëmmer net an déi richteg Richtung geet. Den Defizit soll net méi bei 2,8%, mä bei 2,3% leien. Dovunner mol ofgesinn, datt en nach ëmmer ze héich ass, entspriechen déi eenzel Mesuren net deem, wat d’ADR fir richteg a sozial gerecht hält.

D’ADR muss och no den Amendementer, déi vum Finanz- a Budgetsminister virgestallt goufen, feststellen, datt d’Regierung et net fäerdegbréngt den Defizit an de Grëff ze kréien. Déi eng Milliard, déi nach ëmmer am Staatsbudget feelt, ass bei wäitem keng Banalitéit, och well déi budgetär Souveränitéit vun eisem Land um Spill steet.

Amplaz reell Efforten ze maachen huet d’Regierung duerch Steiererhéijungen den einfache Wee gewielt. Datt d’CSV an d’LSAP besonnesch de Familljen an d’Täsch gräifen ass fir d’ADR inakzeptabel!

D’ADR verlaangt, datt richteg gespuert gëtt an datt, esou laang op der Säit vun den Depensen nach Sputt ass, op all Steiererhéijung verzicht gëtt. Mat de Steiererhéijunge reduzéiert d’Regierung souwuel d’Attraktivitéit vu Lëtzebuerg als Standuert fir Investisseuren ewéi och d’Kafkraaft vun de Leit. Nieft den zousätzleche Belaaschtungen, déi ugekënnegt goufen, däerf net vergiess ginn, datt d’Net-Upassung vun der Steiertabell an d’Erhéijung vu villen Taxen (z.B. Waasser) d’Bierger staark belaascht hunn.

D’ADR fuerdert, wéi schonns erwähnt, datt de Budget iwwer Spuermoossname sanéiert gëtt. Si huet sech Ugangs Oktober op hirer Journée parlementaire mam Staatsbudget beschäftegt an en Pak vun zéng Propositiounen ausgeschafft fir d’Staatsfinanzen nees an den Equiliber ze bréngen. Zënter e puer Woche kommen d’Membere vun der Regierung, op Ufro vun der ADR, an déi zoustänneg Chamberscommissioune fir iwwert méiglech Spuermoossnamen ze diskutéieren.

Mam Staatsbudget fir d’Joer 2013 dreift d’Regierung Lëtzebuerg riicht an den Defizit a si beweist op en Neits, datt si handlungsonfäeg ass. Amplaz dem „séchere Wee“, deen d’CSV versprach hat, wielt si den einfache Wee, deen an den Defizit zu Laaschte vun deenen nächste Generatioune féiert.

De Gast Gibéryen reagéiert am RTL-Interview op den amendéierte Staatsbudget

D’ADR am Gespréich mat der Chambre de Commerce

Staatsbudget : d’ADR proposéiert hiren eegenen 10-Punkte-Programm

Net op Käschte vun de Famillje spueren!

Fir dat schwieregt Joer ass d’Regierung selwer verantwortlech!

D’Spuerpropositioune vun der ADR