De 4. Dezember huet d’Chamber eng Resolutioun gestëmmt, duerch déi eng Enquêtëcommissioun iwwert de Lëtzebuerger Geheimdéngscht soll zustane kommen. D’ADR huet net nëmmen dës Initiativ mat ënnerstëtzt, mä och dem Chamberspresident e Bréif geschriwwen, an deem de Fraktiounschef Gast Gibéryen an de President Fernand Kartheiser op dräi wesentlech Punkten aginn:

D’ADR fuerdert, wéi et schonns an enger Stellungnam de Fall war, datt all d’Parteien, déi an der Chamber vertruede sinn, och Member an der Geheimdéngschtkontrollcommissioun sinn. Et kann net sinn, datt verschiddenenen Deputéierte wichteg Informatioune virenthale ginn, déi d’Fëllementer vum Rechtsstaat betreffen. D’Gesetz muss deementspriechend geännert ginn (Article 14 de la Loi du 15 juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement de l’Etat: „Sans préjudice des contrôles et inspections organisés en vertu des dispositions légales et réglementaires, les activités du Service de Renseignement sont soumises au contrôle d’une Commission de Contrôle parlementaire composée des présidents des groupes politiques représentés à la Chambre des Députés“).

D’ADR ënnerstëtzt d’Resolutioun, duerch déi eng Enquêtëcommissioun iwwert de Lëtzebuerger Geheimdéngscht soll zustane kommen.

D’ADR biet de Chamberspresident fir beim Premierminister a beim President vun der Geheimdéngschtkontrollcommissioun z’intervenéieren. Et soll gekläert ginn, ob d’ADR, respektiv hir Virgängerorganisatiounen, vum Geheimdéngscht iwwerwaacht ginn ass.

De Bréif un de Chamberspresident