Fir d’ADR huet d’Gesondheet e ganz héije Stellewäert a muss weider eng politesch Prioritéit bleiwen. Dat selwecht gëllt awer och fir de Respekt vun der Fräiheet vum Eenzelnen. Et ass duerfir gutt, datt an ëffentleche Gebaier net däerf gefëmmt ginn. Dëse Verbuet däerf awer net applizéiert ginn op Raimlechkeeten déi am private Besëtz sinn an wou de Client d’Wiel huet eran ze goen oder och net. Dofir fuerdert d’ADR de Gesondheetsminister op, op en allgemenge Fëmmverbuet an de Caféen ze verzichten.

D’Gesondheet vun de Leit muss fir d’Politik ganz uewe stoen. D’Autoritéiten, op lokal, national oder international, hunn dofir eng besonnesch Responsabilitéit a musse fir eng intakt Ëmwelt, proppert Waasser, gesond Iessen a.s.w. suergen. Och um medizinesche Plang muss d’Politik de Kader bereet stellen, fir datt déi néideg Mëttelen – flächendeckend genuch Dokteren an Apdikten, Spideeler, Noutdéngschter – bereet stinn. Och d’Präventioun muss eng bedeitend Roll an der Gesondheetspolitik spillen.

D’ADR huet awer och Vertrauen an de gesonde Mënscheverstand vun de Bierger, an duerfir soll jiddereen eegeverantwortlech entscheeden däerfen, wat gutt oder schlecht fir hien ass. Soss lafe mer d’Gefor ënnert e staatlecht Gesondheetsdiktat ze kommen, wou de Staat sech ëmmer méi an d’Privatliewen vun de Leit amëscht.

Am Dossier Fëmmverbuet an de Caféë fuerdert d’ADR datt esou wuel d’Wäerter vu Gesondheet a Fräiheet respektéiert ginn. D’ADR ass frou dat och elo d’CSV an déi selwecht Richtung geet wéi d’ADR ëmmer proposéisert huet, an zwar datt de Wiirt muss d’Fräiheet behalen, ze décidéieren, ob a séngem Etablissement däerf gefëmmt ginn oder net. Dofir muss en ganz kloer Signalisatioun muss d’Clienten drop hiweisen, ob a wou däerf gefëmmt ginn.

Deswéideren schléit d’AlternativDemokratesch Reformpartei dës konkret Moossname vir:

  • an Diskothéiken an ähnlechen Etablissementer däerf nëmmen op gewësse Plazen („Fumoirs“) gefëmmt ginn;
  • d’Konditiounen, fir esou e Fumoir anzeriichten, mussen an enger verstänneger Rumm bleiwen;
  • op Depliante a Stadpläng sollen déi Caféen, wou net gefëmmt gëtt, marquéiert ginn;
  • de Gesondheetsschutz vum Personal muss geséchert ginn, dëst duerch Verhandlungen tëschent der Horesca, de Gewerkschaften an der Regierung;
  • déi Jonk mussen extra geschützt ginn, an hu keen Zougang zu Caféen an Diskothéiken wou gefëmmt däerf ginn.

Doriwer eraus fuerdert d’ADR d’Regierung op, vill méi grouss Efforten ze maache a Saache Präventiouns- an Opklärungskampagnen, dëst besonnesch, fir datt d’Jugendlecher net ufänke mat fëmmen. Weider muss d’Hëllef verstäerkt ginn fir déi Leit, déi wëlle mam Fëmmen ophalen.