Ronn 60 Roma aus Serbien froen all Woch Asyl zu Lëtzebuerg. Dëst ass eng direkt Konsequenz vun engem Accord tëschent Europa a Serbien, deen och vun der CSV-LSAP Regierung matgedroe gouf, mat deem Serben ouni Visa an de Schengen-Raum kënnen areesen. D’ADR ass weider der Iwwerzeegung dat der Madame Reding hiert optrieden an der Roma-Affär a Frankräich mat duerzou féiert datt Roma elo op Lëtzebuerg kommen.

Am RTL-Interview seet elo d’Familljeministesch Marie-Josée Jacobs sech „total verzweiwelt“ a proposéiert Halen ze requisitionnéieren fir d’Flüchtlingen ënner ze bréngen, während den Immigratiounsminister Nicolas Schmit mengt „et misst en d’Saach an de Grëff kréien“. Net nëmmen d’Regierungsmemberen, och vill Gemengeresponsabel a Léierpersonal wëssen hiren Hänn kee Rot méi fir zum Beispill d’Kanner aus Serbien an dem Schoulsystem ënner ze bréngen ouni dat déi regulär Schoul an e Koup fällt.

D’ADR verlaangt dat et ouni ze waarden zu konkreten a schnellen Aktiounen kënnt fir keng nei Flüchtlinge mussen opzehuelen, fir déi bestehend Asyldemandë schnell ze traitéieren an am Fall vum Refus de betraffe Leit schnell an ouni finanziell Kompensatioun an hir Heemecht zréck ze schécken. En Ausfluch op Lëtzebuerg däerf kee Geschäft ginn.

Wann een erlaabt dat engem Land seng Awunner ouni Visa däerfen areesen, da misst een viraussetzen datt an deem Land Mënscherechter respektéiert ginn, och a grad vun der Regierung an offiziellen Instanzen. E Flüchtingsantrag op Basis vun der Genfer Konventioun berout op der Basis dat déi betraffe Persoun oder Famill viru politesche Verfolgunge musse fortlafen!

D’Regierung hätt misse vill éischter Serbien op d’Lëscht vun de „pays d’origine sûr“ ophuelen, op jiddefalls virum Akraafttriede vum Visa-Accord mat deem Land. Serbien muss direkt op dës Lëscht gesat ginn, an da mussen all d’Demanden aus Serbien no der „Procédure accélérée „ traitéiert gi wéi et am Gesetz vun 2005 virgesinn ass.

Ier Sportshalen, Kulturzenteren oder Jugendherberge requisitionnéiert gi fir Flüchtlingen opzehuelen, muss de „Centre de rétention“ um Findel esou schnell wéi méiglech fäerdeg gestallt ginn, an eventuell op dësem Areal provisoresch Strukturen opgeriicht ginn, fir d’Flüchtlingen ënner ze bréngen.

Lëtzebuerg huet keng gemeinsam Grenz mat Serbien! Ons Regierung muss also op den Accord vun Dublin pochen, wou e Flüchtling seng Demande an deem éischte Land muss stelle wou en an Europa ukënnt. Wann net aneschtes, da muss Lëtzebuerg seng Grenzen erëm vun der Douane iwwerwaache loossen. Ganz dréngend mussen deenen d’Handwierk geluet ginn déi dës Wirtschaftsflüchtlingen an onst Land aschleisen.

D’ADR verlaangt dat dës konkret Virschléi direkt vun der Regierung ëmgesat ginn. Esou laang wéi dëst net de Fall ass muss Lëtzebuerg de Visa-Accord mat Serbien suspendéieren.