D’ADR ass besuergt, datt d’Regierung et nach ëmmer net fäerdegbruecht huet d’Reputatioun vun eiser Finanzplaz am Ausland ze verbesseren. Den neie Walspot vun der Equipe ëm den amerikanesche President, an deem Lëtzebuerg op en Neits als Steierparadis duergestallt gëtt, ass e Beweis dofir. Et ass méi wéi bedauerlech, datt d’Regierung sech kee Beispill un der Schwäiz hëlt, déi offiziell protestéiert huet.D’Equipe ëm den amerikanesche President Barak Obama huet a sengem leschte Walspot probéiert, de Republikaner Mitt Romney mat enger Grëtz Humor z’attackéieren. Leider gehéiert d’Lëtzebuerger Finanzplaz zu den onfräiwëllegen Niewenduersteller, déi bei dëser Aktioun Plomme musse loossen, an dëst well eist Land op en Neits als Steierparadis duergestallt gëtt.

D’ADR kann dësen Amalgam tëscht Lëtzebuerg a Steierhannerzéiung ëmsou wéineger novollzéien, datt d’Regierung ëmmer op d’Wuert follegt, wa se vum G20, der OECD oder der Europäescher Kommissioun Virschrëfte gemaach kritt. Den Häre Juncker a Frieden, trotz hire ville Kontakter mat Amerika, feelt et offensichtlech un Iwwerzeegungskraaft. Si hunn et nämlech nach ëmmer net fäerdegbruecht, datt d’Regierung Obama un d’Éierlechkeet an un d’Professionalitéit vun eiser Finanzplaz gleeft.

D’Regierung muss léieren eis Finanzplaz an déi Leit, déi do schaffen, wierdeg ze vertrieden. D’ADR verlaangt, datt d’Ministeren an d’Politiker aus de Koalitiounsparteien eis Interesse mol nees richteg gesinn a sech och decidéiert fir si asetzen. Dozou gehéiert och, datt Lëtzebuerg sech e Beispill un der Schwäiz hëlt an op onberechtegt Uschëllegungen, wéi et am Walspot vun den amerikaneschen Demokraten de Fall ass, reagéiert an dofir suergt, datt déi gutt Reputatioun vun eisem Land erhale bleift. Mam Argument, de Video wär keen offizielle Walspot, wëll den Här Frieden sech souwisou nëmmen aus der Verantwortung zéien.