Den 8. November huet den Nationalpresident Fernand Kartheiser dës Ried op der 25-Joer-Feier vun der ADR gehalen:

Monseigneur,

Exzellenzen, Här President vun der Chamber, Här Marechal de la Cour, Här President vum Staatsrot, Dir  Hären Deputéierten an Europadeputéierten, Här Buergermeeschter, Här President vun der Allianz vun den Europäesche Konservativen a Reformparteien, Dir Dammen an Dir Häre Vertrieder vun der britescher Konservativer Partei, der amerikanescher Republikanescher Partei an eise Schwësterparteien aus der Belsch, Georgien, Island, Kanada, Lettland, Polen, der Slowakei an der Tschechescher Republik,   Häre vun de lëtzebuergesche politesche Parteien, Här Präsident vum Consistoire israélite, Dir Häre Presidente vun der Chambre des Salariés a vum NGL, Här Éierepresident vun der ADR, léif Éieregäscht, Dir Dammen an Dir Hären a léif Membere vun eiser Partei,

D’ADR feiert haut hir 25 Joer.

Datt Dir, Monseigneur, eis Feier haut mat Ärer Präsenz éiert, erfëllt eis mat Dankbarkeet a mécht eis houfreg. Mir gesinn an Ärem Geste en Zeeche vun Ärem Interessi fir den Engagement vun de Bierger vun dësem Land fir eis Gesellschaft an eng Unerkennung vun héchster Instanz fir all déi Leit, déi hiren individuelle Bäitrag zu dem allgemenge Wuel iwwer de politesche Wee leeschte wëllen. Mir wëssen, Monseigneur, wéi staark Dir drop haalt, datt eis Gesellschaft sech net nëmmen u materielle Saachen orientéiert, mä datt och déi aner Dimensiounen a Wäerter vum mënschlechen Zesummeliewen eng wichteg Plaz an eisem Denken, Fillen an Handele sollen hunn. Deene Wäerter, Monseigneur, fillen och mir ons verflicht.
Exzellenzen, Dir Dammen an Dir Hären,

Niewent de Vertrieder vun de lëtzebuerger Institutiounen, ass d’Präsenz vu de ville Vertrieder vu befrënnte Parteien aus dem Ausland e Grond fir eis ze freeën. Mir soen hinne Merci, datt si de Wee an eist Land fonnt hunn, fir mat eis zesummen ze feieren. Mat hinnen zesumme setze mir eis an fir d’Idealer vu Fräiheet, vu Respekt fir d’Mënscherechter, vu perséinlecher Verantwortung, vu Rechter fir d’Famill,  vu staatlecher Souveränitéit an Europa, vu Frëndschaft tëschent de Vëlker a vun transatlantescher Sécherheet déi mir och an eiser Prager Declaratioun festgehalen hunn.

D’ADR hat vun Ufank un keen einfache Wee. Mir all heibanne wëssen, datt déi Debatt ëm d’Pensiounsgerechtegkeet hei am Land, mat där d’ADR – deemools nach als Aktiounskomitee –  hiren Ufank geholl hat, keng einfach wor. Den Erfolleg, deen dës Partei awer mat hirem Engagement hat, mécht eis haut nach houfreg. Wann haut vill eeler Leit net méi ënner prekäre Konditioune musse liewen, dann ass dat virun allem dëser Partei ze verdanken. Aus där schwéierer Ufanksphrase zéie mir awer Léieren, déi haut nach dës Partei prägen: eisen ongebrachenen, sozialen Engagement, eis Léift zur Gerechtegkeet an eise Jo zum Solidaritéitsgedanken.

Aus deene Joeren zéie mir awer net nëmme politesch Léieren, mä och mënschlecher. D’Politiker vun der ADR hunn sech, sécher méi wéi anerer, vun Ufank un an engem schwieregen Ëmfeld misse behaapten. Mir hunn doraus geléiert, datt Politik ouni Courage fir eis net virstellbar ass, an datt mir déi Idealer, déi mir eis ginn an un déi mir gleewen, och a besonnesch da verdeedegen, wa mir musse géint de Stroum schwammen.

D’Geschicht vun der ADR mécht och Hoffnung: wa Mënschen un en Zil gleewen a bereet sinn, dofir alles ze ginn, da kënnen si sech duerchsetzen. An deem Sënn bleiwen eis Grënnungspappen net nëmme Virbiller fir eis, mä si kënnen och baussent dëser Partei jiddereen inspiréieren, deen dës Gesellschaft wëll duerch säin eegenen Asaz e Stéck besser maachen.

D’ADR huet sech mat der Zäit verännert a si ass mat hiren Aufgabe gewuess. Si goung de Wee vum Aktiounskomitee zur vollwäerteger Partei, si krut ëmmer méi Memberen an si huet sech fir all Beruffsgruppen hei am Land opgemaach. No iwwer 20 Joer Präsenz an der Chamber gehéiert d’ADR haut zu de sougenanntenen etabléierte Parteien. Mir freeën eis iwwer den Erfolleg, mir wëssen awer och weem mir e verdanken.

All deene villen dausend Mënschen, déi an deene leschte Joerzéngten dëser Partei bäigetruede sinn, déi si mat geformt hunn, déi mat a Wale gaange sinn a Mandater ugeholl hunn, soe mir vu ganzem Häerze Merci. Iech heibannen, déi Dir Iech a Comitéen a Féierungsgremie vun eiser Partei engagéiert, soe mir Merci. All deenen, déi un eis geduecht, eis gewielt an eis ënnerstëtzt hunn, virun allem och an deene méi schwéiere Stonnen, soe mir Merci. Eng Partei lieft vun a mat hire Memberen a Wieler. Déi, déi fréier an och haut d’Verantwortung fir dës Partei gedroen hunn an droen, wëssen dat a vergiessen et ni.

D’ADR huet net nëmmen eng Geschicht mä och eng Zukunft. An deenen nächste Joere setzt si, iwwer d’Dagespolitik raus,  hir Akzenter fir eis Gesellschaft. Dozou gehéieren d’Stäerkung vun den demokrateschen Institutiounen hei am Land wéi och ganz allgemeng d’Stäerkung vun der Demokratie. Fir e fräiheetlechen, demokratesche Systeme muss ee kämpfen, all Dag op en Neits. Mir engagéieren eis fir e Rechtsstaat, deen net d’Affer vu Mouden a libertiziden Tendenzen däerf ginn, mä deem seng Grondprinzipie mussen erhalen a gestäerkt ginn. Mir engagéieren eis fir e fräien Handel. Mir engagéieren eis fir d’Integratioun vun eisen auslännesche Matbierger op der Basis vun eise Wäerter an eiser Sprooch. An zesumme  mat eisen auslännesche Frënn heibanne sti mir fir en Europa vun den Natiounen, an deem och e voll souveränt a gläichberechtegt Lëtzebuerg um Friddensprojet Europa mat baut.

Wann et d’ADR net géing ginn, da géif eng wichteg Stëmm an dësem Land feelen. Mir vertriede mat Iwwerzeegung Wäerter, déi fir anerer vläicht schonn an de Vergiess gerode sinn. Dozou gehéieren de Schutz vum Liewen, wéi de Wonsch no méi Bildung, Wëssen a Leeschtung an eise Schoulen. Mir trieden an fir eis Kultur an eis Sprooch, och a grad an enger Gesellschaft, déi u Komplexitéit zouhëlt. Mir si mat Sécherheet keng bequem Partei, mä eng wichteg an eng éierbar. Mir schwätzen net nëmme vu Meenungspluralismus, mir praktizéieren en. An an enger Zäit, wou bal jiddereen datselwecht, mä just mol vläicht nach mat anere Wierder seet, representéiert eis Partei eng Differenz, déi dem intellektuellen Diskurs méi wéi gutt deet.

D’ADR haut ass eng Partei, déi houfreg op hir Vergaangenheet ass, selbstbewosst déi aktuell Politik mat beaflosst a mat Zouversiicht an d’Zukunft kuckt. D’ADR kann a wëll op vill Manéieren an op ville Plaze Verantwortung fir dëst Land iwwerhuelen. Op déi nächst 25 Joere freeë mir ons!